Dysgu Ar-Lein 18.2.22 / Online Learning 18.2.22

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2  a Blwyddyn 3

 Nursery, Reception, Year 1, Year 2 and Year 3

Bydd tasgau’n cael eu gosod yfory (18/02/2022) ar Seesaw.

Tasks will be set tomorrow (18/02/2022) on Seesaw.

Blwyddyn 4, 5 a 6 / Year 4, 5 and 6

Bydd tasgau’n cael eu gosod yfory ( 18/02/ 2022) ar Teams.

Tasks will be set tomorrow (18/02/ 2022) on Teams.