E-ddiogelwch Cymru – Wales E-safety

Diolch yn fawr i Mrs Thomas a’r Dewiniaid Digidol am wasanaeth gwych heddiw cyn Diwrnod E-ddiogelwch Cymru yfory. Rydym wedi dysgu am sut i fod yn ddiogel wrth ddefnyddio’r we ac wedi mwynhau rapio!

Thank you to Mrs Thomas and the Digital Wizards for a brilliant assembly this afternoon before the Wales E-safety day tomorrow. We have learnt about how to use the internet safely and enjoyed learning a new rap!