PROSIECT BERLLANNAU YSGOLION – BRO ALUN – SCHOOLS ORCHARD PROJECT

PROSIECT BERLLANNAU YSGOLION – BRO ALUN – SCHOOLS ORCHARD PROJECT


Mi fydd plant Bl2 a 3 mewn gweithdy, trwy’r dydd, ddydd Mawrth 7fed o Chwefror.
Gan fod rhai o’r gweithgareddau yn cynnwys plannu coed, hoffwn i’r plant ddod i’r ysgol yn barod wedi gwisgo mewn hen ddillad cynnes, sy’n addas i’r awyr agored, gyda welis, bŵts neu hen drenars.

The Year 2 & 3 children will be taking part in a workshop, all day, on Tuesday 7th of February.
As part of the activities involve tree planting, we would like the children to come to school wearing warm old clothes, suitable for the outdoors, and wellies, boots or old trainers.