Eisteddfod Cylch Wrecsam/ Wrexham Area Eisteddfod 29.2.20

Wedi atodi mae gwybodaeth bwysig am Eisteddfod Cylch Wrecsam (29.2.20) amserlen y rhagbrofion a rhaglen Eisteddfod ar gyfer y prynhawn.

Attached is a letter with important information about the Wrexham Area Eisteddfod (29.2.20),the prelims timetable and the schedule for the afternoon Eisteddfod.

Eisteddfod Cylch Wrecsam 29.2.20

Rhagbrofion Cylch Wrecsam 2 (1)

Rhaglen Wrecsam