Eisteddfod URDD Sir Fflint a Wrecsam

Nodyn i gadarnhau bod Eisteddfod Sir yr Urdd yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, Ebrill 6ed yn Ysgol Gwynedd, Fflint. Byddwch yn derbyn mwy o wybodaeth ynglyn ag amseroedd pan byddwn yn ei dderbyn gan yr Urdd.
A reminder that the Urdd County Eisteddfod will be held on Saturday, April 6th at Ysgol Gwynedd, Flint. We will share more information regarding timings when we receive it from the Urdd.
Diolch yn fawr.