Ella Masgot gem Cymru – Wales match mascot

 Ella Jones Bl3

Cafodd Ella y cyfle i fod yn fasgot ar ddechrau gem peldroed Cymru yn erbyn Georgia, yng Nghaerdydd, nos Sul diwethaf.   Cafodd anrhegion yn cynnwys 2 grys peldroed y tim.  Am brofiad arbennig i Ella a’r teulu!  

Da iawn Ella!

Ella was lucky to be invited to be a mascot for the Wales Georgia football match, in Cardiff, on Sunday evening.  She was given the Welsh team football shirts along with a bag of other gifts.  What a fantastic experience for Ella and her family!

Well done Ella!

ella-3 ella-2