T4U

Cafodd y plant wasanaeth arbennig bore ‘ma gan gynrychiolwr o T4U, Apel Bocs ‘Sgidiau 2016.  Mi fydd llythyr a gwybodaeth yn dod adre gyda’r plant cyn diwedd yr wythnos.   Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod.

http://teams4u.com/our-story/

The children had a special assembly this morning with a representative from T4U, Shoe Box Appeal 2016.  A letter along with the information will be sent home with the children this week.  For more information click on the link above.