GARDDIO BL5 – YR 5 PLANTING

Cafodd Blwyddyn 5 brynhawn prysur yn plannu blodau gwyllt ar y buarth. Diolch yn fawr i Steve Williams am ddod i helpu. Edrychwn ymlaen i weld y blodau yn y gwanwyn!
Year 5 had a very busy afternoon planting wild flowers on the playground. Thank you to Steve Williams for coming to help. We look forward to seeing the flowers in the spring!

GWYLIWCH Y FIDEO! – SEE THE VIDEO!

https://youtu.be/EuYrd-JvSFU