Ymweliad gwasanaeth tan – Fire Service visit

Diolch i Emma o’r gwasanaeth tan am ddod i rannu gwybodaeth bwysig iawn gyda Blwyddyn 2 a Blwyddyn 5 heddiw.

Thank you to Emma from the fire service for coming in to share important information with Years 2 and 5 today.