Glan Llyn

Bu’n bleser cael mynd a disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i Lan Llyn dros y tridiau diwethaf. Roedd eu hymddygiad a’u cwrtesi yn arbennig o dda a roedd yn hyfryd eu gweld yn mwynhau’r gwahanol weithgareddau. Bu llawer o ganmol iddynt gan yr hyfforddwyr a staff Glan Llyn – da iawn chi i gyd!

It was been a pleasure to take our Year 5 and 6 pupils to Glan Llyn over that last three days. Their behaviour was excellent, they were polite towards others and they really enjoyed taking part in the various activities. They were constantly praised by the activity trainers and the rest of the Glan Llyn staff – well done everyone!