Jambori Cwpan y Byd / Wales’s World Cup Singalong

Rydym yn edrych ymlaen at ymuno yn y Jambori’r Urdd Cwpan y Byd ar y 10fed o Dachwedd.

Gofynnwn yn garedig i’r disgyblion wisgo dillad coch i’r ysgol ar gyfer yr achlysur arbennig yma.

Byddwn yn canu yn fyw gyda Dafydd Iwan “Den ni yma o hyd!”

Dyma’r linc os hoffech chi ymarfer rhai o’r caneuon cyn y Jambori.


We look forward to joining the Urdd World Cup Jamboree on the 10th of November.

We kindly ask pupils to wear red clothes to school for this special occasion.

We will sing live with Dafydd Iwan “Den ni yma o hyd!”


Here is the link if you want to practice some of the songs before the Jamboree.

https://jambori.urdd.cymru/