Gorymdaith Cyhoeddi’r Eisteddfod / Eisteddfod Announcement Procession

Dydd Sadwrn diwethaf, roedd criw o blant yr ysgol  yn rhan o’r orymdaith i gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol  i Wrecsam yn 2025. Cawsom fore hyfryd ac roedd yr awyrgylch o amgylch y dref yn fendigedig. Diolch i blant y pwyllgorau’r ysgol am gynrychioli’r ysgol yn ardderchog. Rydym yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn nesaf.

Dyma ychydig o luniau o’r orymdaith yn Wrecsam i chi weld.

Last Saturday, a group of pupils were part of the procession to announce the National Eisteddfod to Wrexham in 2025. It was a beautiful morning and the atmosphere around the town was wonderful. Thank you to the children of the school committees for representing the school excellently. We are looking forward to the National Eisteddfod next year.

Here are a few pictures of the parade in Wrexham for you to see.