Gwasanaeth Dosbarth Derbyn / Reception Class Assembly

Cawsom ganu swynol iawn gan y ddau ddosbarth Derbyn bore ‘ma yn y gwasanaeth. Thema ‘r gwasanaeth oedd y tywydd ac roedd symudiadau hwyliog i’r canu. Roedd y disgyblion y  hyderus iawn wrth sefyll o flaen yr ysgol gyfan, mae hynny’n  dipyn o gamp i ddisgyblion mor ifanc. Gwych blantos!

We had a fantastic singing from the two reception classes this morning in our assembly.  They sang about the weather and we all loved the fun movements to the singing. The pupils were so confident to perform in front of the school which is quite an achievement for such young pupils. Fantastic!