Mabolgampau / Sports Day

Mae dyddiadau mabolgampau’r ysgol wedi cael eu gosod:

CA2 (Bl 3, 4 + 5) 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 9fed – BORE YN UNIG

Cyfnod Sylfaen (*Meithrin, Derbyn Bl 1 + 2).

Dydd Iau, Gorffennaf 11eg – TRWY’R DYDD – (*MI FYDD PLANT MEITHRIN WEDI GORFFEN ERBYN 11:30AM)

Bydd mwy o fanylion yn cael eu gyrru adref yn nes at yr amser.

***************************************

The dates for this year’s Sports Days have been arranged:

KS2 (Yr 3, 4 + 5)

Tuesday, July 9th – MORNING ONLY

Foundation phase (*Nursery, Reception, Yr 1 + 2)

Thursday, July 11th – ALL DAY – (*ALL NURSERY EVENTS WILL BE FINISHED BY 11:30AM)

More details will be sent home closer to the date.