Gwersi Addysg Gorfforol / PE lessons

O wythnos nesaf ymlaen gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar y diwrnodau canlynol :

Dryw – Dydd Mercher

Robin Goch – Dydd Iau

Pioden – Dydd Iau

Bran – Dydd Mercher

Drudwen – Dydd Mawrth

Alarch – Dydd Gwener

Blwyddyn 3 – Dydd Llun

Blwyddyn 4 – Dydd Mercher

Blwyddyn 5 – Dydd Iau

Blwyddyn 6 – Dydd Mercher

 

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad ymarfer corff drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo :

Siorts, trowsus chwaraeon neu legings du

Crys-t gwyn neu grys-t ysgol

Siwmper ysgol

Trainers

 

As of next week we would like the children to come to school in their PE kit on the following days :

Dryw – Wednesday

Robin Goch – Thursday

Pioden – Thursday

Bran – Wednesday

Drudwen – Tuesday

Alarch – Friday

Year 3 – Monday

Year 4 – Wednesday

Year 5 – Thursday

Year 6 – Wednesday

 

The children won’t need to bring a change of clothing and they will wear their PE kit all day.

They will need:

Black shorts/sports trousers or leggings

White t-shirt or school polo-shirt

School jumper

Trainers

 

Diolch yn fawr.