BWYD BORE / SNACK

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn 7 wythnos

(£7 hanner tymor / £14 am y tymor/ £39 am y flwyddyn).

A wnewch chi wneud taliad arlein:
http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec.

Diolch i chi am eich cyd weithrediad.

************************************

A reminder that morning snack is due for this half term 7 Weeks.

(£7 half term / £14 for the term / £39 full year)

Please make your payment online:
http://www.wrexham.gov.uk/broalun, otherwise cash or cheque.

Thank you for your co-operation.