Gwersi ffidl – Violin lessons

Gwersi Ffidil yn Ysgol Bro Alun.
Rydym yn croesawu Mr Lanson ein hathro ffidil yma i Ysgol Bro Alun am y tro cyntaf.
Dyma rai o ddisgyblion blwyddyn 4 yn cael prawf cerdd gan Mr Lanson. Rydym yn dymuno’n dda i bawb.
Bydd gwersi ffidil bob bore dydd Mawrth o hyn ymlaen i dri disgybl.

Violin lessons at Ysgol Bro Alun.
We would like to welcome Mr Lanson our violin teacher to Ysgol Bro Alun School for the first time.
Here are some of the hopeful pupils being tested by Mr Lanson. We wish the best of luck to them all.
Violin lessons will be every Tuesday morning from now on for three pupils.