Key Strings

Ymweliad Key Strings.
Cawsom brynhawn llawn hwyl a sbri ddoe yng nghwmni Key Strings .Cafodd y dysgwyr gyfle i chwarae’r offerynnau a dysgu am y teulu llinynnol. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld eto’r flwyddyn nesaf!

Visit from Key Strings.
We had a wonderful afternoon yesterday in the company of Key Strings. The children were given the opportunity to play the instruments and learn about the string family. We look forward to seeing them again next year!