Gwersi nofio (Blwyddyn 6) / Swimming lessons (Year 6)

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 6 fod angen dillad nofio yfory, a bob dydd Llun hyd at ddiwedd y tymor ar gyfer gwersi nofio ym Mhwll Nofio Gwyn Evans.

A reminder for Year 6 parents and carers that the pupils need their swimming kit tomorrow, and every Monday until the end of the term for the swimming lessons at Gwyn Evans Swimming Pool.