Tywydd braf / Sunny weather

Gyda’r tywydd o’r diwedd yn gwella, dyma’r neges flynyddol i’ch hatgoffa i roi eli haul ar eich plentyn, cyn iddynt ddod i’r ysgol, os yw’r rhagolygon yn darogan tywydd poeth. Mae croeso iddynt ddod ac eli haul i’r ysgol os ydent yn gallu ei roi ymlaen eu hunain. Hefyd, dylid dod a cap / het os yw’r tywydd yn boeth a photel o ddwr yn ddyddiol.

With the weather at last improving, this is the annual reminder to apply suncream on your child in the mornings if the weather forecast is for a hot day, The pupils are welcome to bring their own suncream with them as long as they are able to apply it themselves. Also, when it’s hot, pupils should bring a cap / hat and a bottle of water daily.