Gwobr ysgolion iach / Healthy schools award

Roeddem yn falch iawn i allu mynychu seremoni wobrwyo ysgolion iach Wrecsam unwaith eto heddiw gan ennill deilen arall i ddangos y gwaith rydym yn ei wneud i hybu bywyd iach yn yr ysgol. Dyma ein Lleisiau Lles, Rhys a Betsi, yn casglu’r wobr gan y Maer.

We were delighted to attend the Wrexham healthy schools award ceremony once again today collecting another leaf award for our work promoting a healthy lifestyle at school. Here are our Well-being Ambassadors, Rhys and Betsi, collecting the award from the Mayor.