Llwyddiant yn y gala nofio / Swimming success

Llongyfarchiadau i Harvey, Emily, Madison ac Osian am ennill y tystysgrifau yma yng ngala nofio’r Urdd. Dyma nhw yn derbyn eu tystysgrifau yn ein gwasanaeth ysgol heddiw.

Congratulations to Harvey, Emily, Madison and Osian for winning these certificates at the Urdd swimming gala. Here they are receiving their certificates in the school assembly today.