GWYBODAETH BLWYDDYN 6 CAERDYDD – YR 6 CARDIFF INFORMATION

Rydym yn disgwyl i’r bws ddychwelyd i’r ysgol erbyn 4.45 y prynhawn yma. Os bydd unrhyw beth yn newid, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel bo angen.

We are expecting the bus to return to school by 4:45 this afternoon. If anything changes we will keep you updated.