Mabolgampau Babanod / Sports day Infants

Mabolgampau 

Dydd Mercher, Gorffennaf 12fed am 9:20am –Dryw, Pioden a Robin Goch
Dydd Mercher, Gorffennaf 12fed am 1:15pm – Alarch, Bran a Drudwen

Bydd mwy o wybodaeth nes at y dyddiad.

Sports Day

Wednesday, July 12th at 9:20am – Dryw, Pioden a Robin Goch
Wednesday, July 12th at 1:15pm – Alarch, Bran a Drudwen

More information will follow nearer the time.