GWYBODAETH PWYSIG – IMPORTANT INFORMATION

Yn dilyn adroddiadau o ymgais i gipio plentyn gan ddynion mewn fan wen y tu allan i ysgol uwchradd yn Wrecsam bore ‘ma, gofynwn i chi fod yn wyliadwrus efo’ch plant ac i beidio gadael iddynt gerdded i’r ac o’r ysgol eu hunain.

Following reports of a potential abduction of a secondary school pupil by males in a white van in Wrexham this morning, please take extra care and make sure your children are accompanied if walking to and from school.

Osian Jones Pennaeth/Headteacher