Gymnasteg Bl2 – Gymnastics Yr2

Ni fydd gwers gymnasteg wythnos nesa, 23 Tachwedd, i blant blwyddyn 2,  mae’r wers wedi ei ohirio tan y 5ed o Ionawr 2017.

The gymnastics lesson for yr 3 children, planned for next week, 23 November,  has been postponed until January 5th 2017.