Gwyl Chwaraeon Siarter Iaith BL5 / YR 5

Gwyl Chwaraeon Siarter Iaith

Bydd Blwyddyn 5 yn ymweld ag Ysgol Morgan Llwyd ddydd Mercher, Ebrill 3ydd ar gyfer Gwyl Chwaraeon Siarter Iaith. Mae hon yn gyfle gwych i’r plant gymdeithasu â phlant eraill o ysgolion Cymraeg Wrecsam a datblygu sgiliau chwaraeon!

Bydd angen i’r plant wisgo :

Crys-t a siwmper/cardigan ysgol

Trowsus neu siorts chwaraeon lliw tywyll

Trainers

Bydd y plant yn dychwelyd i’r ysgol cyn amser cinio.

 

Year 5 will be visiting Ysgol Morgan Llwyd on Wednesday, April 3rd for the Siarter Iaith Sports Festival. This is a fantastic opportunity for the children to socialise with children from the other Welsh schools in Wrexham whilst developing their sporting skills.

The children will need to wear :

 School t-shirt and jumper/cardigan

Dark coloured sports trousers or shorts

Trainers

 The children will be back in school before lunch time.

Diolch yn fawr,

Miss Ffion Hughes