Noson Bingo / Bingo Night

Cofiwch am y noson bingo nos Wener yma / A reminder about the bingo night at the school on Friday evening

Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag at brynu offer chwarae i’r plant ddefnyddio ar y buarth amser chwarae a cinio.

All proceeds will go towards the purchase of play equipment for the children to use on the yard at playtime and lunchtime.