Gwyliau Pasg – Easter holiday

Nodyn i atgoffa fydd yr ysgol yn cau ddydd Iau 22ain o Fawrth ar gyfer gwyliau Pasg ac yn ail agor ddydd Llun 9fed o Ebrill.

A reminder that school closes on Thursday 22nd of March for the Easter holidays and re-opens Monday 9th of April.