TRIP BL2 – YR 2 TRIP

Cafodd Blwyddyn 2 ddiwrnod hyfryd yn Sw Gaer dydd Gwener diwethaf. Cawsom gyfle i weld rhai o’r anifeiliaid mewn perygl yr ydym wedi astudio dros y tymor. Roedd pob disgybl wedi mwynhau yn fawr iawn ac roedd ymddygiad y dosbarth yn arbennig! Yn ogystal fe wnaethom siarad Cymraeg yn wych drwy’r dydd. Bendigedig Blwyddyn 2!

Year 2 had a fantastic day last Friday at Chester Zoo. They had opportunity to see some of the endangered animals that they have been studying this term. We all enjoyed every minute and the pupils behaviour was excellent all day. The class also spoke Welsh throughout the day! Well done Year 2!

GWYLIWCH Y FIDEO – WATCH THE VIDEO

https://youtu.be/sJALqbGzhQo