GYMNASTEG BL3 – YR3 GYMNASTICS

Nodyn bach i atgoffa fod Bl 3 yn mynd i Ganolfan Hamdden Queensway bore yfory i gael gwers gymnasteg.
Hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol wedi gwisgo yn barod mewn crys T gwyn o dan siwper ysgol (neu crys ysgol arferol), “joggers” du a/neu siorts du a trainers addas.
Y gost yw £2.00 yr wythnos am y wers a’r bws.

Gallwch wneud taliadau ar-lein bellach gyda cherdyn debyd/credyd ar: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

Just a note to remind you that Year3 will be going to Queensway Leisure centre tomorrow morning for Gymnastics lessons.
I would like your child to come to school ready, wearing a plain white t-shirt with their school jumper (or the usual school polo), with plain dark joggers or/and a pair of plain dark shorts and suitable trainers.
The cost will be £2.00 a week which covers the cost of the lesson and bus.

You are now able to make payments online by debit/credit card at: http://www.wrexham.gov.uk/broalun