Plant Mewn Angen – Children in Need

Plant Mewn Angen
Dydd Gwener, 17eg o Dachwedd 2017

Mae Cyngor yr Ysgol wedi penderfynu codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen. Caiff disgyblion yr ysgol gyfle i wisgo eu gwisg nos neu ‘onesies’ i’r ysgol neu rywbeth smotiog. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.00 tuag at yr elusen Plant Mewn Angen.

Diolch
Cyngor Ysgol Bro Alun

Children in Need
Friday, 17th November 2017

The School Council has decided to raise money for Children in Need. Pupils will have the opportunity to wear their pyjamas or onesies to school or something spotty.
We kindly ask for a donation of a £ 1.00 towards the Children in Need charity.

Thank you
Ysgol Bro Alun’s School Council