Gymnasteg – Gymnastics

NODYN I ATGOFFA am gymnasteg dosbarth Derbyn yfory (dydd Iau).  Dylai eich plentyn wisgo ei wisg / gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol yn barod.

Diolch

A NOTE TO REMIND about gymnastics for Reception class tomorrow (Thursday).   Your child should come to school wearing his/her P.E uniform.

Thank you