bl3 – yr3 ALDI

Agoriad Swyddogol Aldi – Aldi Grand Opening

Mae plant Blwyddyn 3 wedi derbyn gwahoddiad i ganu yn ystod agoriad swyddogol siop newydd Aldi ar Ffordd Rhuthun ddydd Iau Ionawr 26ain. Bydd y plant yn gadael yr ysgol am 9:00 ac yn canu tu allan i’r siop o 9:15 ymlaen. Byddai’n wych eich gweld chi yno! Mae’r plant yn edrych ymlaen at gael mynd i weld y siop newydd!

 

Year 3 have received an invitation to sing during the official opening of the new Aldi store on Ruthin Road on Thursday January 26th. We will be leaving school at 9:00 and the children will be singing outside the shop from 9:15 onwards. It would be great to see you there. The children are looking forward to visiting the brand new store!

Diolch yn fawr,

Miss Ffion Hughes