If you’re trick or treating… Os ydych chi’n mynd i chwarae cast neu geiniog…

Meddyliwch ymlaen!
Cynlluniwch eich taith cyn gadael y tŷ a gwnewch yn siŵr bod oedolyn cyfrifol gyda chi.

Rhowch wybod i’ch rhieni lle rydych chi’n mynd.

Byddwch yn ofalus wrth groesi’r ffordd yn y tywyllwch – ewch â thortsh gyda chi. Gwisgwch ddillad adlewyrchol neu liw golau fel bod pobl a gyrwyr yn gallu eich gweld.

Parchwch y ffaith nad yw pawb eisiau i bobl alw. Os oes arwyddion yn dweud ‘Dim Cast neu Geiniog/No Trick or Treaters’, ewch ymlaen i’r tŷ nesaf!

Peidiwch â bwyta unrhyw losin sydd wedi cael eu hagor yn barod.

Think ahead!
Plan your route before you leave the house and make sure a responsible adult is with you. Tell your parents where you are going.

Be careful crossing roads in the dark – carry a torch to help you.

Wear reflective or light-coloured clothing to help people and car drivers to see you.

Respect that some people don’t want callers. If there are signs saying ‘No Trick or Treaters’, then move on to the next house!

Don’t eat any sweets which have already been opened or unwrapped.