JAMBORI 2017

Daeth Martyn Geraint a’r Jambori unwaith eto eleni i neuadd Ysgol Bro Alun.  Cafwyd 8 sioe dros 4 diwrnod gyda phlant o ysgolion Wrecsam i gyd yn dod i fwynhau canu a dawnsio.

Martyn Geraint once again brought his annual Jambori show to our school hall.  Children from all schools in the Wrexham area attended 8 shows over 4 days to enjoy singing and dancing.