Rimbojam

Diolch yn fawr i Mr URDD, Cadi, Dai, Darren a Lois am brynhawn o ganu a dawnsio i ganeuon RIMBOJAM.

Thank you to Mr URDD, Cadi, Dai, Darren and Lois for an afternoon of dancing and singing to the RIMBOJAM songs.