LLuniau dosbarth – TEMPEST – class photographs 27/9/23

Bydd angen i’r disgyblion ddod  i’r ysgol yn eu gwisg ysgol yfory ar gyfer y llun dosbarth.

The students will need to come to school  in their school uniform tomorrow ready for the class photograph.

Diolch / Thank you