WCW a’i ffrindiau

 

Rydym yn danfon y wybodaeth yma atoch er mwyn i chi gael y cyfle i danysgrifio i gylchgrawn Cymraeg i blant rhwng 6 a 9  oed, o’r enw Wcw a’i Ffrindiau.  Ynddo mae cymeriadau megis Ben Dant, Peppa Pig a Twm Tomato, ac wrth gwrs Wcw. Dyma gyfle gwych i helpu plant i fwynhau darllen yn y Gymraeg trwy gael hwyl.

Er mwyn manteisio ar y cyfle yma i gael pob rhifyn o Wcw trwy’r post, tanysgrifiwch yma am £25 y flwyddyn. Gwnewch hynny erbyn 16 Hydref i fanteisio ar gael anrheg arbennig gan Wcw!

 

We are sending you this information to invite you to subscribe to a Welsh-language comic for 6-9 year old’s which is called Wcw a’i ffrindiau.  In the magazine are characters such as Peppa Pig, Ben Dant. And Twm Tomato and of course Wcw himself.

There are also activities to do in the magazine.  Here is a great opportunity to encourage enjoying reading in Welsh, and there is a full translation in the magazine which will enable parents to read and enjoy with the children. 

To subscribe please and receive  Wcw through the post for a year, follow this link. If you do so before 16 October, your child will receive a special gift from Wcw!