Lluniau Ysgol – 24/5/22 – School Photographs

Lluniau Ysgol – School Photographs

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mai 24ain i dynnu lluniau’r disgyblion.

Mi fydd cyfle i bawb gael llun unigol a llun gyda brodyr a chwiorydd o fewn yr ysgol – gwneir hyn yn ystod y dydd.

Diolch yn fawr

Dear parents/carers,

The photographer from Tempest will be in school on Tuesday, May 24th to take pictures of students.

There is an opportunity for all to have an individual photo and a picture taken with siblings within the school, this will be done during the day.

Thank you