Gwers Addysg Gorfforol Blwyddyn 5 / Year 5 Physical Education lesson

YMARFER CORFF BL.5 / YEAR 5 P.E

Bydd gwers ymarfer corff Blwyddyn 5 ar Ddydd Gwener wythnos yma yn unig. Bydd angen i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar Ddydd Gwener gyda siwmper ysgol fel top os gwelwch yn dda (nid unrhyw dopiau eraill).

Bydd gwersi ymarfer corff yn parhau pob Ddydd Llun o wythnos nesaf ymlaen. 

For this week only, Year 5 PE lesson will be on Friday. The children will need to come to school in their PE kit along with a school jumper (no tracksuit tops / other tops please). 

PE lessons will continue on a Monday as normal as of next week.