Llwyddiant ar lwyfan Eisteddfod Gylch Wrecsam / Successs at the Area Eisteddfod

Cawsom ddiwrnod prysur iawn dydd Sadwrn yn Eisteddfod Gylch Wrecsam. Hoffem longyfarch pob un disgybl am gystadlu’n hyderus ac am wneud eu gorau glas. Braf oedd gweld gymaint yn cystadlu unwaith eto eleni.

Dyma i chi restr o enillwyr yr ysgol. Cliciwch ar y linc isod i weld:

Rydym hefyd yn dymuno’n dda i’r grŵp dawnsio gwerin (cyntaf o’r ysgol erioed!) sy’n cystadlu nos Fercher yma yn y Stiwt. Pob lwc blantos!

It was a very busy day on Saturday at the Wrexham Area Eisteddfod. We would like to congratulate all of our pupils for competing confidently and for doing their very best. It was lovely to see so many of our pupils competing again this year.

Here is a list of the school’s winners: Please click on the link below:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.urdd4.org%2Fcanlyniadau%2FCanlyniadauEisteddfod2020.a5w%3FCodDig%3D3770%26Dig%3DEisteddfod%2520Cylch%2520Wrecsam%25202020&data=02%7C01%7CWats-SmytA1%40Hwbcymru.net%7C19ad5c344ffa4842568108d7bee6cba3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637187770777570081&sdata=inVi7K4wqS1qzujiabkaq67fBtMQNF8oURlCz8Ls98w%3D&reserved=0

We  would also like to wish the folk dance group (the school’s first ever!) all the best for Wednesday evening’s dance Eisteddfod at the Stiwt.  Good luck!