Clwb yr Urdd/ Urdd Club

Dim ond nodyn i’ch atgoffa nad oes clwb yr Urdd nos  yfory. Byddwn yn parhau i ymarfer gyda’r disgyblion sy’n cystadlu yn y Sir yn ystod amser ysgol. Diolch yn fawr

Just a quick reminder that there is no Urdd Club tomorrow after school. We will continue to practise with the pupils who are competing in the next round during school time. Thank you.