MABOLGAMPAU ADRAN IAU / SPORTS DAY JUNIORS

Mabolgampau bl 3, 4, 5 & 6

Dydd Iau, Gorffennaf 13eg am 9:30am –Blynyddoedd 3 a 4
Dydd Iau, Gorffennaf 13eg am 1:15pm – Blynyddoedd 5 a 6

Bydd mwy o wybodaeth nes at y dyddiad.

Sports Days yrs 3, 4, 5, & 6

Thursday, July 13th at 9:30am – Years 3 and 4
Thursday, July 13th at 1:15pm – Years 5 and 6

More information will follow nearer the time.