Mabolgampau Cartref!

Dyma gyfle i chi wneud mabolgampau cartref dros y diwrnodau nesaf. Pob lwc a mwynhewch! Cofiwch rannu lluniau ar Teams, Seesaw a’r grwp Facebook! Diolch yn fawr i’r plant sydd wedi helpu i ddangos y symudiadau yn y fideo!

Here is your chance to have a sports day at home over the next few days. Good luck and enjoy! Remember to share your photos on Teams, Seesaw and the Facebook group! Thank you very much to the children that helped show the activities in the video!

Bingo mabolgampau 2020

Bro Alun Sports Day Bingo!

https://www.youtube.com/watch?v=uOgRDky4jw4