Mabolgampau’r – URDD – Athletics

Da iawn i’r tîm athletau am gynrychioli’r ysgol ym Mabolgampau’r Urdd heddiw. Roedd eich brwdfrydedd a’ch ymddygiad yn arbennig drwy’r dydd! Diolch yn fawr hefyd i’r rhieni a ddaeth i gefnogi. Llongyfarchiadau arbennig i Erin Pearson o Flwyddyn 4 am ddod yn 3ydd yn y ras 75m. Erin fydd y disgybl cyntaf erioed o Fro Alun i fynd ymlaen i Fabolgampau Gogledd Cymru! Mwy o ganlyniadau i ddilyn fory.

Well done to the athletics team for representing the school at the Urdd athletics competition today. Your enthusiasm and behavior were excellent all day! Thank you to the parents that came to support. A special congratulations to Erin Pearson from Year 4 for coming 3rd in the 75m sprint. Erin will be the first pupil from Bro Alun to compete in the North Wales Athletics Competition! More results to follow tomorrow.