Monitro presenoldeb y disgyblion / Monitoring Pupils’ Attendance

Monitro presenoldeb y disgyblion
Targed presenoldeb awdurdod lleol Wrecsam am bresenoldeb disgyblion ydy 95%.

Wythnos 5-9 Chwefror mi oedd presenoldeb disgyblion Ysgol Bro Alun yn 96%.
Dros yr wythnos mi oedd 16 o ddisgyblion yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol.

Monitoring Pupils’ Attendance
Wrexham LEA’s attendance target is 95%.

Week 5-9 February Ysgol Bro Alun’s attendance was 96%.
Over the last week 16 pupils were late coming to school.