‘The Mobile Bike Mechanic’

Mae’r cwmni ‘The Mobile Bike Mechanic’ yn cydweithio gyda chyngor Wrecsam i ddarparu sesiynau trwsio beics am ddim. Mi fydd y sesiynau yma ar Ddydd Llun 19eg o Chwefror yn yr ysgol. Cofiwch fod gan ddisgyblion bl 6 cwrs beicio ar 11/3/24 felly mi fydd y sesiynau yma yn ddefnyddiol i sicrhau bod beic eich plentyn mewn cyflwr da. Bydd angen cofrestru ar gyfer y sesiwn gan ddefnyddio’r ddolen isod.

The ‘Mobile Bike Mechanic’ is working with Wrexham council to provide free bike maintenance sessions. The session will take place on Monday 19th February at school. Remember that the year 6 pupils will have an opportunity to do their bike course on the 11/3/24 so these sessions would be an ideal opportunity to ensure that your child’s bike is in good working order. You will need to register for these sessions using the link below.

Dolen cofrestru / Registration Link: https://forms.office.com/r/evhQC6Je1L