Nofio Bl5 / Year 5 Swimming

Bydd angen i’r plant ddod â dillad i’r gwersi nofio o hyn ymlaen er mwyn ymarfer sgiliau achub bywyd. Bydd dal angen gwisg nofio hefyd.

Merched – crys t a siorts

Bechgyn – crys t

The children will need to bring clothes to their swimming lessons from now on to practice lifesaving skills. They will still need their swimwear too.

Girls – t shirt and shorts

Boys – t shirt

Diolch yn fawr,

Miss Hughes