Twrnament Pêl-rwyd / Netball tournament

Cafodd timau pêl-rwyd bl5 a Bl6 ddiwrnod bendigedig yn nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd heddiw ym Mhrifysgol Glyndŵr. Fe wnaeth pawb chwarae yn arbennig o dda ac roedd yn wych gweld pawb wrth eu boddau yno! Da iawn i chi gyd. Diolch yn fawr i’r rhieni a’r teuluoedd ddaeth i gefnogi.

Year 5 and Year 6 netball teams had a fantastic day today at the Urdd netball tournament in Glyndŵr University. Everyone played so well and it was fantastic to see everyone having such a wonderful time! A big well done to everyone! Thanks also to the parents and families that came to support.